Emoji.nu/Hvad betyder?

Hvad betyder hver emoji virkelig?

Her kan du læse mere om, hvad forskellige emojis betyder, vi har valgt at opdele dette afsnit på vores hjemmeside i et par delsider, hvor vi beskriver hvad emojis betyder, baseret på de bestemte kategorier eller små grupper, de tilhører.

Hvad betyder alle forskellige smileys?

Her kan du læse mere om, hvad forskellige klassiske emoji smileys betyder.

Hvad betyder forskellige farver af emoji hjerter?

Her kan du læse mere om de forskellige farver af de emoji hjerter og hvad de betyder.

Hvad betyder forskellige emojis på Snapchat?

Her kan du læse mere om, hvilke forskellige emojier har betydning når de vises på Snapchat.

Hvad betyder alle håndemojier?

Her kan du læse mere om, hvad forskellige klassiske håndemojier betyder.

Hvad betyder alle personemojier?

Her kan du læse mere om, hvad forskellige klassiske person-emojer betyder.

Hvad betyder alle japanske karakteremojier?

Her kan du læse mere om, hvad forskellige japanske karakteremojier betyder.